سونوگرافی داپلر رنگی عروق

سونوگرافی داپلر رنگی عروق

سونوگرافی داپلر رنگی يا كالر داپلر نوعی تکنیک سونوگرافیست که به ارزیابی جریان خون در داخل عروق بدن میپردازد.معرفی این قابلیت سونوگرافی باعث تحول بزرگی در شناسایی مشکلات مربوط به عروق بدن و اختلالات جریان خون شد.امروزه با استفاده از دستگاههای سونوگرافی که قابلیت داپلر رنگی دارند میتوان به راحتی لخته شدن خون در وریدها, تنگی و انسداد شریانها در بیماران دیابتی, گرفتگی عروق کاروتید در بیماران در خطر سکته مغزی و تنگی شریان های کلیوی در بیماران فشار خونی را تشخیص داد. سونوگرافی داپلر رنگی همچنین در ارزیابی های دوران بارداری بسیار کاربردی و ارزشمند است.در مواردی که پزشک زنان به اختلال رشد جنین شک میکند با کمک سونوگرافی داپلر میتوان این تشخیص را تایید و یا رد نمود و در صورت تایید اختلال رشد, جنین را تحت نظر گرفته و برای زمان مناسب زایمان برنامه ریزی صورت میگیرد. همچنین در موارد شک به چسبنگی جفت به دیواره رحم که میتواند منجر به خونریزیهای شدید در زمان زایمان شود, با کمک سونوگرافی داپلر تشخیص صودرت گرفته و اقدام مناسب انجام خواهد گرفت.

يكي ديگر از كاربردهاي بسيار ارزشمند داپلر رنگي در دوران بارداري ،شناسايي زود هنگام بيماراني است كه ممكن است در اواسط و اواخر بارداري دچار تنگي عروق تغذيه كننده جنين و اختلال رشد جنين شوند. در اين روش در ابتداي بارداري با انجام داپلر رنگي عروق رحمي بيماران شناسايي شده و در صورت وجود اين اختلال با تجريز داروهايي نظير آسپرين از بروز آن جلوگيري ميكنند.

يكي از كاربردهاي حياتي داپلر رنگي عروق تشخيص تورشن تخمدان(پيچ خوردگي تخمدان) ميباشيد. در اين عارضه ،تخمدان ها به صورت خودبخود حول پايك عروقي خود پيچ خورده و خونرساني به تخمدان دچار اختلال ميشود و علاوه بر ايجاد درد بسيار شديد ،در صورت عدم تشخيص و درمان فوري منجر به از بين رفتن تخمدان خواهد شد. تشخيص تورشن تخمدان تنها با كمك سونوگرافي داپلر رنگي و ارزيابي خونرساني آن مقدور ميباشد كه ميبايست طي چندساعت اول انجام شود.

دستگاه سونوگرافی موجود در بخش رادیولوژی بیمارستان مریم از دستگاههای پیشرو و مدرن در زمینه داپلر رنگی بوده و قابلیت انجام تمام موارد سونوگرافی های از این نوع را دارد.