سونوگرافی دوران بارداری

سونوگرافي دوران بارداری

 

بدون شک در حال حاضر سونوگرافی رایج ترین شیوه جهت ارزیابی وضعیت بارداری شامل ارزيابي سلامت، بررسي از لحاظ ناهنجاريها و  انداره گیری سن و وزن جنین میباشد.

به طور متوسط در دوران بارداری حدود 3 الی 5 نوبت سونوگرافی انجام میشود

  • سونوگرافي نوبت اول پس از یک ماه از تاخیر قاعدگی جهت تایین وجود بارداری ، تعيين محل بارداري داخل يا خارج رحمي و ارزيابي ضربان قلب جنین
  • سونوگرافي نوبت دوم در هفته 11 الی 14 جهت انجام غربالگری اختلالات کروموزومی از طريق اندازه گيري چين پشت گردن جنين و تيغه بيني
  • سونوگرافي نوبت سوم يا اسكن آنومالي در هفته 17 الی 20 جهت بررسی ناهنجاريهاي مادرزادی اعصا و احشا جنين و سلامت جنین
  • سونوگرافي نوبت چهارم در فاصله هفته 28 الی 32 جهت بررسی وضعیت رشد و وزن گیری جنین، موقعيت جفت و ميزان مايع آمنيوتيك
  • سونوگرافي نوبت آخر پیش از زایمان جهت تعیین وضعیت قرارگیری جنین و تعیین نوع زایمان

 

در مجموع  میتوان چنین بیان کرد که سونوگرافی در سه ماهه اول بارداری عمدتا برای تعیین سن بارداری، در سه ماهه دوم برای بررسی سلامت جنین و در سه ماهه سوم برای ارزیابی رشد و وزن جنین صورت میگیرد.

در موارد خاص نظير شك به اختلال رشد جنين، كاهش مايع آمنيوتيك، كاهش حركات جنين،وجود خونريزي و يا هرگونه ناراحتي ديگر ممكن است به سونوگرافي هاي عمومي و اختصاصي ديگري نيز نياز شود.

همچنین ممکن است بنا با درخواست والدین و یا دستور پزشک ،سونوگرافی سه بعدی یا چهاربعدی نیز انجام شود که زمان ایدا آل برای انجام آن هفته 25 الی 30 حاملگی است و انجام آن در این سن کاملا بدوم خطر و بدون عارضه است.

تمام موارد سونوگرافی های ذکر شده با بالاترین کیفیت در بخش سونوگرافی و رادیولوژی بیمارستان مریم انجام میش