نمونه برداری از توده های پستان در کرج

نمونه برداری از توده های پستان در کرج با سوزن مخصوص

Core Needle Biopsy

روش  نمونه برداری از توده های پستان تحت سونوگرافی ، پس از آنکه توده مشکوکی در سونوگرافی یا ماموگرافی پستانها روئیت شد ، انجام میشود.

نمونه برداری چطور انجام میشود


نمونه برداری از توده های پستان شایع ترین و مطمئن ترین شیوه در ارزیابی توده های پستان محسوب میشود. نمونه برداری از توده های پستان توسط سوزن مخصوص و توسط رادیولوژیست های مجرب در مراکز رادیولوژی انجام میشود. در نمونه برداری از پستان، پس از شناسایی محل توده توسط سونوگرافی، ناحیه توسط مواد بی حس کننده موضعی بی حس شده و سپس اقدام به تهیه نمونه های متعدد از نواحی مختلف توده توسط سوزن مخصوص و زیر دید مستقیم سونوگرافی میشود.

 

اقدامات پس از نمونه برداری

 

پس از انجام نمونه برداری از پستان، محل پانسمان شده و نیاز به اقدام خاصی ندارد چون بدون اینجا اسکار و جای زخم، پوست کاملا بهبود خواهد یافت.درد ناشی از نمونه برداری نیز با مصرف چند عدد مسکن بهبود خواهد یافت. نمونه برداری از پستان روش استاندارد و معمول برای بررسی توده های پستان است.

 

چه نکاتی را باید در نظر داشت


غربالگری وتشخیص اولیه بیماریهای پستان از حدود بیست سالگی از طریق معاینه و سونوگرافی و از سن چهل سالگی از طریق ماموگرافی صورت میپذیرد ولی تشخیص قطعی صرفا از طریق نمونه برداری پستان تحت هدایت سونوگرافی و سپس بررسی پاتولوژی میسر است.
روش نمونه برداری پستان درصورتیکه در مراکز معتبر و توسط رادیولوژیستهای مجرب در این زمینه انجام شود کاملا بیخطر و مطمئن میباشد.
نمونه برداری از پستان میبایست در مراکز تصویربرداری مجهز به دستگاه سونوگرافی پیشرفته و توسط سوزن مخصوص این کار انجام شود.
در روش نمونه برداری از پستان نیازی به ایجاد بیهوشی عمومی وجود ندارد و صرفا با بی حسی موضعی محل نمونه برداری قابل انجام خواهد بود.
دغدغه برخی بیماران که نمونه برداری پستان ممکن است اصطلاحا باعث پخش شدن بیشتر توده در بدن شود ، کاملا اشتباه بوده و این شیوه نمونه برداری پستان با سوزن های مخصوص روش استادارد جهانی برای بررسی توده های پستان بوده و منجر به هیچ عارضه ای از این لحاظ نخواهد شد.
نمونه برداری پستان طی سالهای اخیر همواره یکی از اقدامات معمول انجام گرفته در بخش تصویربرداری بیمارستان مریم بوده و از این حیث تجربیات ارزشمندی در جهت انجام بهتر و موثرتر نمونه برداری پستان حاصل شده است.خدمات مختلف سونوگرافی و اینترونشن شامل نمونه برداری پستان هر روزه و با هماهنگی قبلی در این مرکز به مراجعین مختلف ارائه میشود.

نمونه برداری از پستان روش استاندارد و معمول برای بررسی توده های پستان است.
غربالگری وتشخیص اولیه بیماریهای پستان از حدود بیست سالگی از طریق معاینه و سونوگرافی و از سن چهل سالگی از طریق ماموگرافی صورت میپذیرد ولی تشخیص قطعی صرفا از طریق نمونه برداری پستان تحت هدایت سونوگرافی و سپس بررسی پاتولوژی میسر است.
روش نمونه برداری پستان درصورتیکه در مراکز معتبر و توسط رادیولوژیستهای مجرب در این زمینه انجام شود کاملا بیخطر و مطمئن میباشد.
نمونه برداری از پستان میبایست در مراکز تصویربرداری مجهز به دستگاه سونوگرافی پیشرفته و توسط سوزن مخصوص این کار انجام شود.
در روش نمونه برداری از پستان نیازی به ایجاد بیهوشی عمومی وجود ندارد و صرفا با بی حسی موضعی محل نمونه برداری قابل انجام خواهد بود.
دغدغه برخی بیماران که نمونه برداری پستان ممکن است اصطلاحا باعث پخش شدن بیشتر توده در بدن شود ، کاملا اشتباه بوده و این شیوه نمونه برداری پستان با سوزن های مخصوص روش استادارد جهانی برای بررسی توده های پستان بوده و منجر به هیچ عارضه ای از این لحاظ نخواهد شد.
نمونه برداری پستان طی سالهای اخیر همواره یکی از اقدامات معمول انجام گرفته در بخش تصویربرداری بیمارستان مریم بوده و از این حیث تجربیات ارزشمندی در جهت انجام بهتر و موثرتر نمونه برداری پستان حاصل شده است.خدمات مختلف سونوگرافی و اینترونشن شامل نمونه برداری پستان هر روزه و با هماهنگی قبلی در این مرکز به مراجعین مختلف ارائه میشود.