هیستروسالپنگوگرافی در کرج

هيستروسالپنگوگرافی چیست؟

هيستروسالپنگوگرافي تحت بيهوشي با ماده حاجب یکی از انواع عکسهای رادیولوژی با ماده حاجب است که کاربرد بسیار مهم و کلیدی در ارزیابی ناباروری دارد. 

هيستروسالپنگوگرافی در کرج

در این شیوه پس از ایجاد آمادگی در بیمار و تحت شرایط استریل و با استفاده از تجهیزات خاص جهت باز كردن دهانه سرويكس و قرار دادن كاتتر مخصوص, ماده حاجب به داخل کانال اندومتر انفیوژن شده و سپس چندين گرافی در جهات مختلف تهیه میشود. هيستروسالپنگوگرافي با ماده حاجب به ترتيب موارد زير رو بررسي ميكند.

١- وضعيت دهانه رحم از لحاظ اختلالات و همچنين تنگي و انسداد

٢- وضعيت كلي رحم و كاويته اندومتر از لحاظ شكل، چسبندگي، وجود ضايعاتي نظير پوليپ  و همچنين اصرات فشاري ناشي از ميوم هاو توده هاي رحمي.

٣- بررسي لوله هاي رحمي از نظر شكل ، ناهنجاري و اختلالاتي نظير هيدروسالپنكس

٤- و مهمترين بررسي كه در هيستروسالپنگوگرافي حائز اهميت است ارزيابي لوله هاي رحمي از لحاظ باز بودن ميباشد كه لازمه رخداد يك بارداري نرمال است.

هيستروسالپنگوگرافی در کرج

هيستروسالپنگوگرافي با ماده حاجب در حال حاضر از اركان ارزيابيها در ذوجهاي نابارور ميباشد.

گاهي برخي بيماران از درد و ناراحتي كه ممكن است طي هيستروسالپنگوگرافي متحمل شوند هراسان بوده و گاه به همين دليل از انجام آن امتنا ميورزند. در اين شرايط انجام این بررسی تحت بيهوشي عمومي بسيار كارامد بوده و با اطمينان بالا و بدون هرگونه درد و ناراحتي مشكل اين قبيل بيماران را حل ميكند.

در بخش تصویربرداری بیمارستان مریم امکان انجام هیستروسالپنگوگرافی به بهترین شکل توسط کادری مجرب و آموزش دیده وجود دارد و در موارد لزوم این شیوه با حضور متخصصین بیهوشی و تحت بیهوشی نیز انجام میشود.(مشاهده اطلاعات تماس..)