نمونه برداری از ندول تیرویید با سوزن ظریف – FNA (Fine Needle Aspiration)

نمونه برداری (بیوپسی) از ندول تیرویید با سوزن ظریف

FNA (Fine Needle Aspiration)

نمونه برداری از ندول (گره) تیرویید تحت هدایت سونوگرافی قطعا شایع ترین و معمول ترین نوع نمونه برداری در ارزیابی توده های بدن میباشد.

تیرویید یک ارگان زیرجلدی در قسمت قدامی گردن است که براحتی در سونوگرافی قابل روییت و دسترسی به توده های آن قابل انجام است.
متخصصین محترم داخلی و فوق تخصص های غدد معمولا پس از مواجه با هر ندول مشکوکی در تیروئید توصیه به انجام نمونه برداری از آن مینمایند.
نمونه برداری از ندول های تیروئید توسط سرنگ معمولی و در مراکز رادیولوژی توسط متخصصین رادیولوژی انجام میشود. در روش نمونه برداری از ندول های تیروئید ، پس از شناسایی محل ندول توسط سونوگرافی و استریل کردن محل، توسط سرنگ و تحت دید مستقیم سونوگرافی اقدام به نمونه برداری میشود.
نمونه ها بصورت چندلام شیشه ای آماده سازی شده و به آزمایشگاه ارسال میشود.در اکثر موارد محل نمونه برداری هیچ درد و خونریزی نداشته و حتی نیاز به پانسمان نخواهد داشت.