سوالات متداول

اکوی قلب جنین شیوه ای نوین و موثر در شناسایی ناهنجاریهای قلب جنین، پیش از تولد است.

ناهنجاریهای قلبی شایعترین نوع ناهنجاریهای جنینی  و همچنین شایعترین علت مرگ و میرنوزادان در اثر اختلالات مادرزادی میباشد. به همین دلیل تشخیص این ناهنجاریها پیش از تولد میتواند در شروع درمان موثر و به موقع و جلوگیری از عوارض جدی آن بسیار کارامد باشد.برخی از ناهنجاریهای شدید قلب جنین در سونوگرافی غربالگری بارداری که در هفته 18 الی 20 بارداری توسط متخصصین رادیولوژی انجام میشود، قابل شناسایی است ولی در موارد نیاز به ارزیابی دقیقتر وضعیت قلب جنین از نظر ناهنجاریهای مادرزادی ، اکوکاردیوگرافی بهترین شیوه است.

سونوگرافی غربالگری بارداری روشی موثر و کم هزینه برای شناسایی ناهنجاریهای جنین و پیشگیری از تولد نوزادان ناقص است. سونوگرافي غربالگری بارداري حداقل در دو مرحله و ترجيحا در سه مرحله میبایست انجام شود.