تخلیه و درناژ مایع آسیت همراه با تعبیه درن مخصوص

تخلیه و درناژ مایع آسیت همراه با تعبیه درن مخصوص

تخلیه و درناژ هرگونه تجمع مایع در فضاهای بدن شامل مایع آسیت در فضای شکم و پلورال افیوژن در فضای جنبی اطراف ریه ها یکی از معمول ترین اقدامات اینترونشن در مراکز تصویربرداری است.

در بیماران مبتلا به نارسایی قلب، نارسایی کلیه، بیماران مبتلا سرطان و بیماریهای مزمن صعب العلاج ممکن است مایع در فضاهای مختلف بدن تجمع پیدا کرده و به درمان های دارویی جواب ندهد.در این موارد اقدام به تخلیه و درناژ مایعات و تعبیه درن بسیار به این بیماران کمک خواهد کرد. در شیوه درناژ و تخلیه تجمعات، از وسیله مخصوصی به نام درن جهت تخلیه استفاده خواهد شد. درن های مخصوص با هماهنگی متخصص رادیولوژی تهیه شده و سپس در مراکز رادیولوژی  و تحت دید مستقیم سونوگرافی در محل مورد نظر کارگذاری میشود. این درن ها معمولا چند روز تا یکهفته در محل باقی مانده و طی این مدت تمامی مایع تجمع یافته را تخلیه خواهند کرد.